Prejsť na obsah

Workshop Oddelenia komunikácie Úradu priemyselného vlastníctva SR

0minút, 41sekúnd

Dňa 7. novembra 2022 prebehol workshop zameraný na školenie vedeckých pracovníkov UPJŠ v Košiciach.

Pozvané expertné pracovníčky Úradu priemyselného vlastníctva SR Ing. Jana Rešutíková a Mgr. Adriána Bernátová predniesli prednášky o stratégiách patentovania, databázach a registroch. Workshop otvorila doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., vedúca Centra transferu technológií TIP UPJŠ v Košiciach, svojou prednáškou k ochrane zamestnaneckých riešení na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

„Vzdelávanie tvorivých zamestnancov UPJŠ je dôležitou súčasťou úspešného transferu technológií a patrí medzi kľúčové priority Centra transferu technológií na TIP UPJŠ,“ zhodnotila workshop doc. Bačárová.


Študuj na UPJŠ