Prejsť na obsah

Projekty

0minút, 28sekúnd
  1. APVV-16-0079, Moderné amorfné a polykryštalické funkčné materiály pre senzory a aktuátory.
  2. APVV-17-0184, Dynamika doménových stien a skyrmiónov v tenkých magnetických vrstvách
  3. APVV-SR-FR, Povrchové magnetizačné procesy tenkých cylindrických drôtov – skúmanie pomocou Magneto-optického Kerrovho javu
  4. VEGA-1/0053/19, Influence of chemical composition on unique physical properties of modern functional materials.
  5. VEGA 1/0195/18, Magneto-optické pozorovania tenkých drôtov so zakrivenou topografiou
  6. VVGS-2019-1231, Príprava a charakterizácia funkčných Heuslerových nanodrôtov prostredníctvom elektrochemickej depozície

Študuj na UPJŠ