Prejsť na obsah

Centrum Progresívnych Materiálov (CPM)

0minút, 27sekúnd

sa zameriava na výskum, vývoj a aplikáciu nových progresívnych materiálov s význačnými fyzikálnymi, chemickými a mechanickými vlastnosťami, ako aj na výskum a vývoj technológií na ich výrobu a charakterizáciu. Cieľom je prenos poznatkov zo základného výskumu v oblasti fyziky, chémie a materiálového výskumu do finálnych aplikácií v oblasti senzorov, aktuátorov, počítačových pamätí a moderných spintronických zariadení.


Študuj na UPJŠ