Prejsť na obsah

Zameranie

1minút, 15sekúnd

Multifunkčné materiály s význačnými fyzikálnymi vlastnosťami
Moderné aplikácie vo všetkých oblastiach priemyslu, medicíny, IoT. vyžadujú materiály, ktoré sa popri svojich mechanických, elektrických a iných vlastnostiach vyznačujú aj schopnosťou podávať informáciu o svojom stave. Moderná fyzika pozná množstvo nových fyzikálnych dejov, ktoré sa dajú s výhodou využiť na konštrukciu takýchto multifunkčných materiálov. Či už ide o budovy, ktoré sa sami monitorujú a v prípade narušenia konštrukcie aj sami opravia, alebo o senzory v medicíne, ktoré nielen zaregistrujú zmenu teploty/polohy ľudského organizmu, ale aj umožnia jej korekciu. V rámci centra sa venujeme návrhu a vývoju takýchto materiálov a technológii ich výroby, charakterizácie až po návrh finálneho riešenia vhodného na priemyselné využitie.

Spintronika
Spintronika je relatívne nové odvetvie elektroniky, ktoré na prenos a uchovávanie informácie používa popri elektrickému náboju elektrónu aj jeho magnetický moment. To umožňuje konštrukciu nových typov pamätí, ktoré sa vyznačujú veľkou kapacitou (ako Harddisky) a súčasne rýchlosťou (ako pamäte RAM) za dodržania rozmerov podobných ako má pamäť RAM. Takýto vývoj vyžaduje pochopenie kompletne nových fyzikálnych javov, ktoré sa následne dajú využiť aj v iných odvetviach.


Študuj na UPJŠ