UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
AIS2

Laboratória a ponuka služieb

Centrum Interdisciplinárnych Biovied (CIB)

Centrum Translačnej Medicíny (CTM)

Centrum Informatiky a Informačných technológií (CIIT)

Centrum Progresívnych Materiálov (CPM)

Posledná aktualizácia: 08.10.2019