UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Laboratória a ponuka služieb

Centrum Interdisciplinárnych Biovied (CIB)

Centrum Experimentálnej, Translačnej a Klinickej Medicíny (CETCM)

Centrum Informatiky a Informačných technológií (CIIT)

Centrum Progresívnych Materiálov (CPM)

Posledná aktualizácia: 05.03.2019