Prejsť na obsah

Centrum Translačnej Medicíny (CTM)

0minút, 20sekúnd

Koordinovaným spôsobom realizuje medicínsky výskum predovšetkým v oblastiach personalizovanej a regeneračnej medicíny. Zámerom CTM je dlhodobo a kontinuálne produkovať účinné diagnostické a liečebné modality v špecifikovaných oblastiach a zároveň poskytovať obyvateľstvu účinné návody na zmenu nezdravých návykov a životného štýlu s cieľom dosiahnuť dlhodobé znižovanie chorobnosti.


Študuj na UPJŠ