Prejsť na obsah

Tím z CIB, TIP – UPJŠ získal prestížny projekt v rámci výzvy „Twinning“ programu EU Horizont 2020

0minút, 51sekúnd

Vedecký tím z Centra interdisciplinárnych biologických vied Technologického a Inovačného parku Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) získal prestížny projekt v rámci výzvy „Twinning“ programu EU Horizont 2020. Hlavným cieľom projektu s názvom „Fostering high scientific quality in protein science in Eastern Slovakia (CasProt)“ je zvýšenie vedeckej kapacity a rast výskumného potenciálu UPJŠ v oblasti vied o proteínoch . Vedecká kvalita partnerov projektu, Technická univerzita v Mníchove, zastúpená prof. Mathiasom Riefom a Univerzitou v Zürichu, zastúpenou prof. Andreasom Plückthunom, je predpokladom pre rozvoj UPJŠ v oblasti výskumu proteínov s ambíciou dosiahnutia pozície lídra na Slovensku v tejto vednej oblasti. Tento projekt by mal viesť k rozvoju špičkových technológií a k zvýšeniu inovačného potenciálu našej Univerzity v proteínovom inžinierstve s očakávaným dopadom nielen pre východné Slovensko, ale aj celé Slovensko.


Študuj na UPJŠ