Skip to content

Representatives of UPJŠ in Košice received public awards of the Košice Self-Governing Region

0minút, 41sekúnd

V nedeľu 23. apríla 2023 sa v priestoroch Štátneho divadla v Košiciach uskutočnil slávnostný ceremoniál pri príležitosti odovzdávania ocenení osobnostiam Košického samosprávneho kraja za rok 2022. Predseda KSK Rastislav Trnka za účasti predstaviteľov a zástupcov KSK udelil najvyššie ocenenia regionálnej samosprávy jednotlivcom a kolektívom z Košického kraja. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navrhla aj tohto roku svojich kandidátov na ocenenia, z ktorých dvaja nominanti boli úspešní.

Oceneným srdečne blahoželáme!


Study at UPJŠ