Prejsť na obsah

Rektorát

4minút, 21sekúnd
Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Telefónny zoznam UPJŠ – VoIP
Zoznam mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach
Podateľňa
Úradné hodiny denne: 08.00 – 12.00,  13.00 – 14.00 hod.
VoIP: 055 234 1141
Pokladňa
Pondelok: 09.00 – 13.00 hod.
Utorok: 09.00 – 13.00 hod.
Streda: 09.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 hod.
Štvrtok: 09.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 hod.
Piatok: 09.00 – 13.00 hod.
VoIP: 055 234 1156
Rektorprof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
KancelárkaMgr. Lucia Huličová
Sekretariát rektora
Asistentka rektoraHelena Franková
Asistentka akademickej agendyBc. Andrea Jánošíková
Referát propagácie a masmediálnej komunikácie
Tlačový referent a hovorcaMgr. Laura Hoľanová
Referát marketingu a dizajnu
Manažér marketingu a komunikácieRNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.
Event manažérkaMgr. Lucia Kateržabeková
GrafikKristína Basová
Koordinátor CHUŠMgr. Jana Havrilová
Referát pre zahraničné vzťahy
Referent pre zahraničné vzťahyMgr. Mária Vasiľová, PhD.
Referent pre zahraničné vzťahyMgr. Veronika Petruňová
Referent pre zahraničné vzťahyPhDr. Zuzana Szattlerová
Referent pre zahraničné vzťahyBc. Ing. Daniela Filipová
Referent pre zahraničné vzťahyMgr. Filip Šera, PhD.
Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality
Vedúca kancelárieRNDr. Zuzana Orságová Králová, PhD.
Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Referent pre vedu a výskumMgr. Zuzana Veselovská
Referát pre vysokoškolské vzdelávanie a akademické tituly
Referent pre vysokoškolské vzdelávanieIng. Zuzana Kratyinová
Referát pre správu AIS, registrov a dátové analýzy
Referent pre centrálnu správu AIS a registrovRNDr. Katarína Nováková
Dátový analytikMgr. Radovan Fuska
Úsek právnej agendy a správy majetku
Vedúca úsekuJUDr. Zuzana Gažová
Referát právnej agendy
PrávnikMgr. Ján Čipkár, PhD.
Referát správy majetku
Referent správy majetkuMargita Ľaliková
Referent správy majetkuZuzana Ballová
Referent správy majetkuOľga Džoganová
Referát správy registratúry
Referent správy registratúryMgr. Ivor Princík
Referent správy registratúry a slobodného prístupu k informáciámNatália Himič
Úsek organizačných činností a personalistiky
Vedúca úsekuRNDr. Edita Vojtová
Referát organizačných a personálnych činností
Referent personálnej a sociálnej práceIng. Radoslava Mondíková Rubická
Referent personálnej práce a výkazníctvaIng. Štefánia Talárovičová
Referent personálnej a sociálnej práceIng. Andrea Szczecinová
Referent personálnej a sociálnej práceMgr. Daniela Verebová
Referát mzdovej učtárne
Referent mzdovej učtárneDanuša Karenová
Referent mzdovej učtárneZuzana Janitorová
Referent mzdovej učtárneHedviga Szczecinová
Referent mzdovej učtárneRenáta Rozmanová
Kontrolór UPJŠ
KontrolórkaMgr. Gabriela Ciberejová
Úsek BOZP, PO a CO
Vedúca úsekuIng. Mária Lukáčová
Referent BOZP a POIng. Ivan Vitko
Referent BOZP a POMgr. Marián Popovič
KvestorIng. Ivan Pezlar, DBA, MBA
Sekretariát kvestora
Asistentka kvestoraBc. Andrea Jánošíková
Špecialista investičných činnostíIng. Vladimír Kudla
Špecialista kontrolingu a audituIng. Norbert Naď
Ekonomický úsek
Vedúca úsekuIng. Renáta Lučanská
Referát finančnej učtárne
Referent finančnej učtárneIng. Tatiana Horváthová
Referent finančnej učtárneMarta Balážová
Referent finančnej učtárneMariana Vilímová
Referent finančnej učtárneIng. Katarína Kucková
Referent finančnej učtárneHelena Špilárová
Referent finančnej učtárneMagdaléna Laurichová
Referent finančnej učtárneSilvia Baloghová
Referent finančnej učtárneIng. Veronika Pavlovová
Referent finančnej učtárneJana Fedorová
Referent pokladníZuzana Moricová
Referát správy daní
Referent správy daníAdriana Lukáčová
Referát rozpočtu a financovania
Referent rozpočtuIng. Ivana Raková
Referent rozpočtuIng. Dana Sekeráková
Referent rozpočtuIng. Lucia Onderko
Referent štátnej pokladniceRóbert Sekerák
Referent štátnej pokladniceĽudmila Oberleová
Úsek verejného obstarávania a nákupu
Poverená vedením úsekuIng. Mária Imreczeová
Referát pre verejné obstarávanie
Referent pre verejné obstarávanieIng. Ivan Kusko
Referent pre verejné obstarávanieRenáta Lišková
Referent pre verejné obstarávanieMonika Malachovská
Referent pre verejné obstarávanieJana Slovenská
Referent pre verejné obstarávanieIng. Tomáš Štark
Referent pre verejné obstarávanieMgr. Daniel Štromp
Referent pre verejné obstarávanieIng. Silvia Vranayová
Referát nákupu
Koordinátor nákupuIng. Mária Imreczeová
Referent nákupu a konzultant R UPJŠGabriela Štofová
Referent nákupu a konzultant R UPJŠBc. René Tkáč
Referent nákupuIng. Mária Koľveková
Prevádzkový úsek
Vedúci úsekuRNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
Referát vnútorných služieb a údržby
Referent vnútorných služiebKamil Zelenák
Referent vnútorných služiebIng. Monika Šalachová
Referent evidencie majetkuIgor Ružička
Referent vnútorných služiebRenáta Rozumová
Referent vnútorných služiebKatarína Čorňaková
Referent podateľneIveta Gregová
Referát autodopravy
VodičiIng. Slavomír Staško
Marcel Kuchta
Martin Neubauer
Ján Olexa
Vladimír Čadil
Patrik Adámy
Úsek investičných činností
Vedúca úsekuIng. Daniela Čorňáková
Referent investičných činnostíIng. Monika Špontáková
Referent investičných činnostíIng. Andrea Sidorová
Referent investičných činnostíIng. Viera Balogová
Technik energetikyMaroš Kvitkovský
Koordinačná odborová radaRNDr. Helena Mičková, PhD.
VrátnicaŠírek Viktor
Vargovčík Daniel
Žihala Peter
František Beli

Študuj na UPJŠ