Prejsť na obsah

Rektorát

4minút, 26sekúnd
Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
Telefónny zoznam UPJŠ – VoIP
Zoznam mobilných telefónov na UPJŠ v Košiciach
Podateľňa
Úradné hodiny denne: 08.00 – 12.00,  13.00 – 14.00 hod.
VoIP: 055 234 1141
Pokladňa
Pondelok: 09.00 – 13.00 hod.
Utorok: 09.00 – 13.00 hod.
Streda: 09.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 hod.
Štvrtok: 09.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 hod.
Piatok: 09.00 – 13.00 hod.
VoIP: 055 234 1156
Rektorprof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
Úsek kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou
KancelárkaMgr. Lucia Huličová
Sekretariát rektora
Asistentka rektoraHelena Franková
Asistentka akademickej agendyBc. Andrea Jánošíková
Referát propagácie a masmediálnej komunikácie
Tlačová referentka a hovorkyňaMgr. Laura Hoľanová
Referát marketingu a dizajnu
Manažérka marketingu a komunikácieRNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.
Referentka pre marketing a sociálne sieteMgr. Ema Bálintová
Event manažérkaMgr. Lucia Kateržabeková
GrafičkaKristína Basová
Koordinátorka CHUŠ a referentka pre marketingMgr. Jana Havrilová
Referát pre zahraničné vzťahy
Referentka pre zahraničné vzťahyMgr. Mária Vasiľová, PhD.
Referentka pre zahraničné vzťahyMgr. Veronika Petruňová
Referentka pre zahraničné vzťahyPhDr. Zuzana Szattlerová
Referentka pre zahraničné vzťahyBc. Ing. Daniela Filipová
Referent pre zahraničné vzťahyMgr. Filip Šera, PhD.
Kancelária pre riadenie vnútorného systému kvality
Vedúca kancelárie
Referát pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
Referentka pre vedu a výskumMgr. Zuzana Veselovská
Referát pre vysokoškolské vzdelávanie a akademické tituly
Referentka pre vysokoškolské vzdelávanieIng. Zuzana Kratyinová
Referát pre správu AIS, registrov a dátové analýzy
Referentka pre centrálnu správu AIS a registrovRNDr. Katarína Nováková
Dátový analytikMgr. Radovan Fuska
Úsek právnej agendy a správy majetku
Vedúca úsekuJUDr. Zuzana Gažová
Referát právnej agendy
PrávnikMgr. Ján Čipkár, PhD.
Referát správy majetku
Referentka správy majetkuMargita Ľaliková
Referentka správy majetkuZuzana Ballová
Referentka správy majetkuOľga Džoganová
Referát správy registratúry
Referent správy registratúryMgr. Ivor Princík
Referentka správy registratúry a slobodného prístupu k informáciámNatália Himič
Úsek organizačných činností a personalistiky
Vedúca úsekuRNDr. Edita Vojtová
Referát organizačných a personálnych činností
Referentka personálnej a sociálnej práceIng. Radoslava Mondíková Rubická
Referentka personálnej práce a výkazníctvaIng. Štefánia Talárovičová
Referentka personálnej a sociálnej práceIng. Andrea Szczecinová
Referentka personálnej a sociálnej práceMgr. Daniela Verebová
Referát mzdovej učtárne
Referentka mzdovej učtárneDanuša Karenová
Referentka mzdovej učtárneZuzana Janitorová
Referentka mzdovej učtárneHedviga Szczecinová
Referentka mzdovej učtárneRenáta Rozmanová
Kontrolór UPJŠ
KontrolórkaMgr. Gabriela Ciberejová
Úsek BOZP, PO a CO
Vedúca úsekuIng. Mária Lukáčová
Referent BOZP a POIng. Ivan Vitko
Referent BOZP a POMgr. Marián Popovič
KvestorIng. Ivan Pezlar, DBA, MBA
Sekretariát kvestora
Asistentka kvestoraBc. Andrea Jánošíková
Špecialista investičných činnostíIng. Vladimír Kudla
Špecialista kontrolingu a audituIng. Norbert Naď
Špecialista reportingu v účtovníctveRNDr. PharmDr. Patrik Jakabčin MPH
Ekonomický úsek
Vedúca úsekuIng. Renáta Lučanská
Referát finančnej učtárne
Referentka finančnej učtárneIng. Tatiana Horváthová
Referentka finančnej učtárneMarta Balážová
Referentka finančnej učtárneMariana Vilímová
Referentka finančnej učtárneIng. Katarína Kucková
Referentka finančnej učtárneHelena Špilárová
Referentka finančnej učtárneMagdaléna Laurichová
Referentka finančnej učtárneSilvia Baloghová
Referentka finančnej učtárneIng. Veronika Pavlovová
Referentka finančnej učtárneJana Fedorová
Referentka pokladníZuzana Moricová
Referát správy daní
Referentka správy daníAdriana Lukáčová
Referát rozpočtu a financovania
Referentka rozpočtuIng. Ivana Raková
Referentka rozpočtuIng. Dana Sekeráková
Referentka rozpočtuIng. Lucia Onderko
Referent štátnej pokladniceRóbert Sekerák
Referentka štátnej pokladniceĽudmila Oberleová
Úsek verejného obstarávania a nákupu
Vedúca úsekuIng. Mária Imreczeová
Referát pre verejné obstarávanie
Referent pre verejné obstarávanieIng. Ivan Kusko
Referentka pre verejné obstarávanieRenáta Lišková
Referentka pre verejné obstarávanieMonika Malachovská
Referentka pre verejné obstarávanieJana Slovenská
Referent pre verejné obstarávanieIng. Tomáš Štark
Referent pre verejné obstarávanieMgr. Daniel Štromp
Referentka pre verejné obstarávanieIng. Silvia Vranayová
Referát nákupu
Koordinátorka nákupuIng. Mária Imreczeová
Referentka nákupu a konzultantka R UPJŠGabriela Štofová
Referent nákupu a konzultant R UPJŠBc. René Tkáč
Referentka nákupuIng. Mária Koľveková
Prevádzkový úsek
Vedúci úsekuRNDr. Ing. Michal Tkáč, PhD.
Referát vnútorných služieb a údržby
Referent vnútorných služiebKamil Zelenák
Referentka vnútorných služiebIng. Monika Šalachová
Referentka vnútorných služiebRenáta Rozumová
Referentka vnútorných služiebKatarína Čorňaková
Referentka evidencie majetkuJana Balintová
Referentka podateľneIveta Gregová
Referát autodopravy
VodičiIng. Slavomír Staško
Marcel Kuchta
Martin Neubauer
Vladimír Čadil
Patrik Adámy
Úsek investičných činností
Vedúca úsekuIng. Daniela Čorňáková
Referentka investičných činnostíIng. Monika Špontáková
Referentka investičných činnostíIng. Andrea Sidorová
Referentka investičných činnostíIng. Viera Balogová
Technik energetikyMaroš Kvitkovský
Koordinačná odborová radaRNDr. Helena Mičková, PhD.
VrátnicaŠírek Viktor
Vargovčík Daniel
Žihala Peter
František Beli
Ing. Mikle Ivan

Študuj na UPJŠ