UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Centrum informačných a komunikačných technológií
українська
AIS2

Registračná Autorita CA Disig

 

Oznam:  Postup pri vybavení osobného certifikátu pre zamestnancov PF UPJŠ
                Postup pri vybavení osobného certifikátu pre uchádzačov o štúdium UPJŠ

 

PREVÁDZKOVATEĽ:

UPJŠ v Košiciach, registračná autorita pre verejnosť

Sídlo: Rektorát UPJŠ,
Správa AIO,
Šrobárova 2, 1. posch. č. d. 119-120
041 80 Košice
Kontakt: aio@upjs.sk
055/2341514, 055/2341512
Stránkové hodiny: dohodou

 

Na registračnej autorite môžete požiadať o:

  • vydanie certifikátu pre elektronický podpis
  • vydanie kvalifikovaného certifikátu s platnosťou 1 až 3 roky
  • dodanie bezpečného zariadenia na uloženie kvalifikovaného certifikátu
  • dodanie aplikácie Disig Desktop Signer určenej na vyhotovenie a overenie zaručeného elektronického podpisu
  • dodanie aplikácie Disig PdfSigner (typ: Personal, Business, Enterprise) určenej na podpisovanie PDF dokumentov certifikátom pre elektronický podpis

Všetky súvisiace informácie a postupy nájdete na stránke:  www.disig.sk.

Certifikačné služby a akreditované certifikačné služby poskytnuté na RA UPJŠ budú  klientovi fakturované v mene a na účet spoločnosti Disig, a.s., podľa cenníka na www.disig.sk, okrem služby „vydanie certifikátu a dodanie bezpečného zariadenia v sídle zákazníka“. Tu bude cena určená dohodou. Termín, podklady a podrobné informácie pre vybavenie požiadavky klienta budú dohodnuté pri prvotnom mailovom, príp. telefonickom kontakte s klientom.

Za poskytnuté služby sa platí bezhotovostným bankovým prevodom  na základe faktúry odovzdanej klientovi pri osobnej návšteve na RA UPJŠ.

Posledná aktualizácia: 26.05.2020