Skip to content

UPJŠ ranks among the TOP universities in the world

1minút, 36sekúnd

S hodnotením 68,2 bodov sa v roku 2023 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) umiestnila na 1435. mieste v rankingu Centre for World University Rankings (CWUR). V rámci Slovenska sa UPJŠ umiestnila na 2. mieste zo štyroch hodnotených univerzít: Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU)  a Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). V rámci Českej republiky a Slovenska sme sa umiestnili na 10. mieste z 15 hodnotených univerzít a v rámci krajín V4 na 40. mieste zo 62 univerzít. Tento rok bolo hodnotených 20 531 inštitúcii vyššieho vzdelávania z celého sveta, do konečného rankingu sa zaradilo iba 2000 najlepšie hodnotených. UPJŠ tak patrí do skupiny 7% top univerzít sveta.

Ranking je zostavený na základe siedmich kritérií zoskupených do štyroch oblastí:

OblasťKritériumPopis
Kvalita vzdelávania Kritérium je posudzované na základe počtu absolventov, ktorí získali významné akademické ocenenia v pomere k veľkosti univerzity (25%).
Postavenie absolventov na pracovnom trhuKritérium je posudzované na základe počtu absolventov, ktorí sa zamestnali vo vrcholových pozíciách v najväčších spoločnostiach v pomere k veľkosti univerzity (25%).
Akademickí zamestnanciKritérium je posudzované na základe počtu akademických zamestnancov, ktorí získali významné akademické ocenenia (10%).
Kvalita výskumuPočet publikáciíReprezentuje celkový počet publikácií (10%).
Publikácie vysokej kvalityKritérium je posudzované podľa počtu článkov, ktoré boli publikované v najvýznamnejších vedeckých časopisoch (10%).
VplyvToto kritérium je založené na počte článkov publikovaných vo vedeckých časopisoch s najväčším vplyvom (10%).
Počet citáciíKritérium je posudzované na základe počtu článkov s vysokým počtom citácií (10%).

Global 2000 list na základe rankingu CWUR.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na neustálom rozvoji UPJŠ.


Study at UPJŠ