Pavol Jozef Šafárik University in Kosice

українська
AIS2

Political Science (courses offered by the Faculty of Arts /Department of Political Science)

Faculty: Faculty of Arts
Department/Institute: Department of Political Science
Study field: political science
Cumpulsory courses: /Povinné predmety
Abbreviation/Skratka Course name/Názov kurzu Semester Year
KPO/VESP/10  Verejná správa W 1 Bc.
KPO/TESAP/13  Teória štátu a práva W 1 Bc.
KPO/POLGE/13  Politická geografia W 1 Bc.
KPO/DMV1/15  Dejiny medzinárodných vzťahov I. S 1 Bc.
KPO/DSPM1/13  Dejiny sociálno-politického myslenia I. S 1 Bc.
KPO/TEPOS/15  Teórie politických systémov S 1 Bc.
KPO/USTPRA/15  Ústavné právo S 1 Bc.
KPO/DMV2/15  Dejiny medzinárodných vzťahov II. W 2 Bc.
KPO/DSPM2/15  Dejiny sociálno-politického myslenia II. W 2 Bc.
KPO/KOPO1/15  Komparatívna politológia I. W 2 Bc.
KPO/PSSR/13  Politický systém SR W 2 Bc.
KPO/KOPO2/15  Komparatívna politológia II. S 2 Bc.
KPO/PMARK/13  Politický marketing S 2 Bc.
KPO/POLID/10  Politické ideológie S 2 Bc.
KPO/KOPO3/15  Komparatívna politológia III. W 3 Bc.
KPO/NAOI1/10  Národná a občianska identita I. W 3 Bc.
KPO/UMP/10  Úvod do medzinárodnej politiky S 3 Bc.
KPO/POFI1/10  Politická filozofia I. W 1 Mgr.
KPO/MPOL1/10  Medzinárodná politika I. W 1 Mgr.
KPO/POLSO/10  Politická sociológia W 1 Mgr.
KPO/REGIP/10  Regionálne integračné procesy W 1 Mgr.
KPO/TEDE1/10  Teória demokracie I. W 1 Mgr.
KPO/MPOL2/10  Medzinárodná politika II. S 1 Mgr.
KPO/POFI2/15  Politická filozofia II. S 1 Mgr.
KPO/SOPO/15  Sociálna politika S 1 Mgr.
KPO/TEDE2/15  Teória demokracie II. S 1 Mgr.
KPO/VADPM/15  Vybrané aspekty dejín politického myslenia S 1 Mgr.
KPO/EIP/15  Európske integračné procesy W 2 Mgr.
KPO/GEPOL/15  Geopolitika W 2 Mgr.
KPO/MEKV/10  Medzinárodné ekonomické vzťahy W 2 Mgr.
KPO/TPDIP/10  Teória a prax diplomacie W 2 Mgr.
KPO/ZAKSO/10 Základy sociológie W  
KPO/OLPZS/10 Ochrana ľudských práv a základných slobôd S  
KPO/VSOC/10 Všeobecná sociológia S  
KPO/VEKT1/13 Všeobecné ekonomické teórie I./Základy ekonómie S/W  
KPO/VEKT2/15 Všeobecné ekonomické teórie II./Všeobecné ekonomické teórie W/S  
KPO/MASTP/15 Masmediálna teória a prax W  
Compulsory elective courses:/ Povinne voliteľné predmety
Abbreviation/Skratka Course name/Názov kurzu Semester Year
KPO/DEMOG/10  Demografia S 1 Bc.
KPO/EUINT/10  Európska integrácia W 2 Bc.
KPO/PINST/15  Politické inštitúcie W 2 Bc.
CJP/AJPL1/15  Anglický jazyk pre politológov 1 W 2 Bc.
KPO/AOMP/15  Aktuálne otázky medzinárodnej politiky S 2 Bc.
KPO/EXTR/13  Extrémizmus ako politický fenomén S 2 Bc.
CJP/AJPL2/15  Anglický jazyk pre politológov 2 S 2 Bc.
KPO/BPS/12  Bezpečnostná politika štátu W 3 Bc.
KPO/NAOI2/15  Národná a občianska identita II. S 3 Bc.
KPO/PAVM/10  Politologické aspekty verejnej mienky W 1 Mgr.
KPO/VVP/10  Voľby a volebná problematika W 1 Mgr.
KPO/ZPKOM/10  Základy politickej komunikácie W 1 Mgr.
KPO/DPSVE/10  Demokratizačné procesy v štátoch strednej a východnej Európy S 1 Mgr.
KPO/GEOKO/12  Geokonfliktológia S 1 Mgr.
KPO/MPEU1/11  Menšinová politika v EÚ 1 S 1 Mgr.
KPO/POLSS/10  Politické strany na Slovensku po roku 1918 S 1 Mgr.
KPO/MPEU2/12  Menšinová politika v EÚ II. W 2 Mgr.
KPO/TEOSP/10  Teória otvorenej spoločnosti W 2 Mgr.

 

Last update: 13.06.2022