UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Technologický a inovačný park
українська
AIS2

Centrum Translačnej Medicíny (CTM)

koordinovaným spôsobom realizuje medicínsky výskum predovšetkým v oblastiach personalizovanej a regeneračnej medicíny. Zámerom CTM je dlhodobo a kontinuálne produkovať účinné diagnostické a liečebné modality v špecifikovaných oblastiach a zároveň poskytovať obyvateľstvu účinné návody na zmenu nezdravých návykov a životného štýlu s cieľom dosiahnuť dlhodobé znižovanie chorobnosti.

  • Vedúci
  • Zameranie
  • Projekty
  • Publikácie
  • Kontakt
Posledná aktualizácia: 08.10.2019