Prejsť na obsah

Expedícia v Číne priniesla nové zaujímavé poznatky

1minút, 57sekúnd

V septembri 2019 zaznamenalo Centrum interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ďalší mimoriadny záznam v histórii slovenskej vedy. Doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. viedol PRVÚ výskumnú paleontologickú výpravu do Centrálnej Ázie. Išlo o prvú z troch plánovaných slovensko-čínskych dinosaurologických expedícií. Tohoročná expedícia operovala na území čínskej autonómnej oblasti Vnútorné Mongolsko. Mala dve hlavné destinácie nachádzajúce sa na južnom okraji gobijskej panvy, ktorú tvoria polopúštne ekosystémy.

Prvou destináciou bola lokalita Bayan Mandahu. Jej typické červené vrstvy predstavujú 70 miliónov rokov starý arídny ekosystém tvorený viatými pieskami a sporadickými vodnými zdrojmi. Druhou destináciou bola lokalita Iren Nor. Táto lokalita sa nachádza pri soľnom jazere Erlian. Erózia tu odhalila vrchnokriedové svetlosivé pieskovce a prachovce súvrstvia Iren Dabasu, ktoré vznikali v pomerne humídnom prostredí bohatej riečnej siete spôsobujúcej občasné povodňové udalosti. Geologické pomery týchto lokalít sú odrazom pôsobenia dvoch rôznych klimatických režimov na konci druhohôr v cetrálnej časti prakontinentu východná Laurázia. Súčasne ide o jedny z najbohatších nálezísk vrchnokriedovej fauny stavovcov, ktorej biodiverzita svedčí o adaptácii istých skupín na odlišné klimatické podmienky.

Expedícia objavila pozostatky rôznych druhov stavovcov vrátane dinosaurov. Zuby dinosaurov, najmä ich sklovina, budú použité pre experimentálne (izotopové) stanovenie paleoteplôt v danom regióne na konci druhohôr. Cieľom je overiť hypotézu o výraznej aridizácii východolaurázijských ekosystémov na konci druhohôr a jej vplyve na skutočný stav biodiverzity fauny dinosaurov pred katastrofickým vymieraním.

Tento výskum je realizovaný s grantovou podporou slovenskej Agentúry na podporu výskumu a vývoja (projekt APVV-18-0251) a vlastnými prostriedkami Centra interdisciplinárnych biovied TIP – UPJŠ a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Realizácia terénneho výskumu prebieha za podpory dvoch čínskych partnerov: Prírodovedného múzea Vnútorného Mongolska a Paleontologického múzea západného Liaoningu.

Ďalšie informácie nájdete v článku Korzára.


Študuj na UPJŠ