Prejsť na obsah

Slovenská fyzikálna spoločnosť sa stretne na TIP-UPJŠ

1minút, 47sekúnd

Na pôde Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach bude 17. mája 2023 Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) rozhodovať o podobe a programe tohtoročnej Konferencie českých a slovenských fyzikov, na ktorej príprave participuje spoločne s Českou fyzikální společností a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Členkou organizačného výboru konferencie za SFS je tiež Ing. RNDr. Andrea Džubinská, PhD. z Centra progresívnych materiálov (CPM) TIP-UPJŠ.

Výbor SFS každoročne usporadúva štyri organizačné stretnutia, pričom jedno z nich sa uskutoční v Košiciach 17. mája. Programom najbližšieho stretnutia bude príprava 21. ročníka Konferencie českých a slovenských fyzikov (KČSF), ktorá sa uskutoční od 4. do 7. septembra 2023 v Bratislave pod záštitou dekana Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, prof. RNDr. Daniela Ševčoviča, DrSc. Cieľom konferencie je deklarácia a utužovanie vzájomných vzťahov fyzičiek a fyzikov spopod Tatier s ich českými kolegyňami a kolegami, pričom bude tiež predstavený dosiahnutý pokrok vo svetovej i česko-slovenskej fyzike.

Okrem organizácie KČSF bude predmetom stretnutia zhodnotenie účastníkov súťaže vedeckých prác mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov a doktorandov zo slovenských fyzikálnych pracovísk. Odborná komisia, zložená prevažne z vysokoškolských profesorov rôznych fyzikálnych odborov a významných vedeckých pracovníkov, vyhodnocuje zaslané práce a navrhuje výsledné poradie prihlásených súťažiacich. V minuloročnom ročníku sa úspešne umiestnili aj zástupcovia CPM TIP-UPJŠ, RNDr. Ladislav Galdun, PhD. (2. miesto) a Ing. RNDr. Andrea Džubinská, PhD. (3. miesto).

Slovenská fyzikálna spoločnosť je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov, učiteľov, doktorandov či študentov vysokých škôl v oblasti fyziky a v príbuzných vedeckých disciplínach. Tento rok slávi spoločnosť jubilejné 30. výročie svojho založenia.


Študuj na UPJŠ