Prejsť na obsah

TIP-UPJŠ ocenený na COINTT 2023

3minút, 0sekúnd

24. október 2023, BratislavaTechnologický a inovačný park a zástupcovia UPJŠ v Košiciach získali na štvrtom ročníku najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023 (Cooperation Innovation Technology Transfer) hneď dve ocenenia v súťažných kategóriách Inovácia a Počin v oblasti transferu technológií. COINTT 2023 pravidelne organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Už po štvrtýkrát sa v termíne 24. a 25. októbra v Bratislave uskutočnila konferencia COINTT 2023. Záštitu nad podujatím prevzali prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová, a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Organizačne konferenciu zastrešilo CVTI SR, pričom medzi spoluorganizátorov patrili Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) a Národné centrum transferu technológií SR (NCTT SR). Súčasťou podujatia bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení v troch kategóriách Inovácia, Inovátor/-ka a Počin v oblasti transferu technológií.

V kategórii INOVÁCIA si ocenenie z rúk Michala Kardoša, výkonného riaditeľa Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku, prevzali prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.doc. MUDr. Pavol Török, CSc., ktorí zastupovali kolektív pôvodcov z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Víťaznou sa stala inovácia: „Zariadenie na umelú ventiláciu pľúc s identifikáciou nehomogenity distribúcie plynov a spôsob riadenia zariadenia pri umelej ventilácii pľúc“.

Úspešný transfer technológie: „Spôsob neinvazívneho testovania úspešnosti in vitro fertilizačného procesu“ do praxe realizovaný formou prevodu práv“, ktorý zrealizovali zástupcovia Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho Centra transferu technológií, Vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislava a jeho Centra transferu technológií a Centra pre transfer technológií na Masarykovej univerzite v Brne, sa stal víťazom v kategórii POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. Ocenenie a diplom si z rúk poradcu prezidentky SR, Michala Novotu, prevzala právnička Centra transferu technológií TIP-UPJŠ, JUDr. Laura Bachňáková Rózenfeldová, PhD.

Univerzity sú pokladnicami intelektuálneho bohatstva, ktoré treba aktívne podporovať a rozvíjať, aby našli praktické uplatnenie. V tomto odborne náročnom procese komercializácie sme si uvedomili, že úzka spolupráca s obchodným a právnym oddelením je kľúčová pre úspech. Vďaka tejto spolupráci sme dosiahli ocenenie za Počin v oblasti transferu technológií,“ uviedol riaditeľ TIP-UPJŠ, prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.

Získané ocenenie nás samozrejme veľmi teší, keďže úspešné príbehy transferu pomáhajú pozitívne propagovať kľúčovú úlohu centier transferu technológií v celom procese.
Ochrana duševného vlastníctva a následný transfer predstavuje výsledok tímovej spolupráce celého kolektívu TIP UPJŠ a táto cena je pre nás povzbudením a zároveň motiváciou do ďalšej práce,“ zhodnotila udelenie ocenenia vedúca Centra transferu technológií TIP-UPJŠ v Košiciach, doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

Záznam zo slávnostného udeľovania cien nájdete TU (Cena za počin v oblasti transferu technológií je predávaná v čase od 1:03:00).
Viac informácií a program COINTT 2023 nájdete TU.


Študuj na UPJŠ