Prejsť na obsah

TIP UPJŠ sa zúčastnil konferencie COINTT 2022

1minút, 1sekúnd

Od 18. do 19. októbra 2022 sa v Bratislave uskutočnila konferencia Centra vedecko-technických informácií SR – Cooperation Innovation Technology Transfer (COINTT), ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia TIP UPJŠ.

Medzi pozvaných spíkrov patrila aj doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M., vedúca Centra transferu technológií, ktorá predniesla svoj príspevok – „Krok sun krok“ v procese stransparentňovania UPJŠ v Košiciach pri transfere technológií. Nad konferenciou prebrala záštitu prezidentka SR, Zuzana Čaputová, a svojím príhovorom COINTT 2022 zahájil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ján Horecký.

„Konferencia COINTT v súčasnosti predstavuje jedinečné podujatie venované inováciám, aktuálnym otázkam transferu technológií a ochrane duševného vlastníctva. Spája odborníkov z oblasti transferu technológií z univerzitného aj biznis prostredia a prestavuje vhodnú platformu na stretávanie sa, výmenu skúseností a odborné diskusie,“ uviedla doc. Bačárová po skončení konferencie.

Programu sa zúčastnili aj zahraniční experti ako napríklad Kevin Cullen z King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), Shiva Loccisano z Bolonskej univerzity či Marek Búřil z Masarykovej univerzity v Brne (MUNI).


Študuj na UPJŠ