UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Výpočtová technika pre študentov so špecifickými potrebami

Milé študentky, milí študenti,

Univerzitné poradenské centrum UNIPOC v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UPJŠ Vám od letného semestra 2016/2017 ponúkajú možnosť využitia špeciálnych pomôcok a prístrojov na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami. Dané prístroje sú vhodné najmä (ale nielen) pre nevidiacich a slabozrakých študentov, študentov s telesným postihnutím horných končatín a študentov s poruchami učenia. Zariadenia sa nachádzajú vo Filozofickej knižnici na Moyzesovej 9. Keďže je zatiaľ k dispozícii takéto miesto iba jedno, odporúčame Vám si ho rezervovať vopred, na Vami určený čas. Rezervácia prebieha emailom na adrese unipoc@upjs.sk. Využívať ho môžete aj bez rezervácie, v prípade, že si ho pred Vami nerezervoval iný študent.

K dispozícii sú pre Vás tieto prístroje a pomôcky:

Elektronická čítacia lupa ClearView C 24" HD s hlasovým výstupom

Najnovšia stolová elektronická čítacia lupa. Je ergonomická s HD kamerou. Ponúka hlasový výstup v niekoľkých jazykoch vrátane slovenčiny, to znamená že všetko, čo sa objaví na obrazovke, dokáže aj prečítať. Zároveň obsahuje USB port, takže si študenti snímky a hlasové výstupy vedia pohodlne stiahnuť a študovať v domácom prostredí, či počúvať cestou v autobuse.

Skenovacie pero ScanMarkerAir

Zariadenie, ktoré pripomína pero, vykonáva skenovanie vybraného textu (napr. definície z kníh). Následne sa zoskenovaný text ukáže v počítači vo vybranej aplikácii (napr. Word). Zariadenie zároveň obsahuje funkciu okamžitého prekladu textu do niekoľkých jazykov a funkciu Text-to-Speech, teda hlasový výstup, ktorý zoskenovaný text prečíta. Vďaka funkcii Bluetooth spolupracuje zariadenie s väčšinou smartfónov a tabletov

Počítačová zostava vrátane:

  • dotykového monitora,
  • klávesnice upravenej pre slabozrakých študentov,
  • ergonomickej myši,
  • nainštalovaného programu NVDA (aplikácia pre hlasové čítanie textu z obrazovky pre nevidiacich študentov),
  • opierok na ruky.


Tešíme sa na Vašu návštevu!
 


Posledná aktualizácia: 01.07.2022