Prejsť na obsah

GlobalLogic

1minút, 30sekúnd


 

GlobalLogic

Spoločnosť GlobalLogic už 16 rokov spája svoje sily s firmami zo všetkých významných odvetví, aby prinášala špičkové produkty a spájala ľudí, produkty a podnikateľské príležitosti. V čoraz digitalizovanejšom svete, kde je centrom všetkých interakcií zákazník, umožňujeme firmám spojiť sa so zákazníkmi, predvídať náklady na inovácie a prinášať na trh novú generáciu digitálnych produktov a služieb.

GlobalLogic pomáha firmám vytvárať hodnoty počas celého životného cyklu produktu – nielen tým, že vyvíja špičkové aplikácie, ale pomáha vytvárať tiež zrelé produkty relevantné pre digitálne zdatných spotrebiteľov. Pomocou stratégie dizajnu založenej na skúsenosti pomôžeme zákazníkom aj pri zmene spôsobu podnikania vrátane spôsobov, akými zapájajú spotrebiteľov, vyvíjajú produkty a služby a zrýchľujú čas na uvedenie na trh. Keď vieme, že podniky musia robiť viac, než len držať krok s trendmi, pomáhame im uspieť s prevratmi, ktoré narušujú priemysel a očakávania.

Spoločnosť GlobalLogic vždy prepájala ekosystémy a spájala producentov a trhy s cieľom vytvoriť špičkové produkty. Teraz pomáhame firmám vrátiť sa k zákazníkom a „vtiahnuť ich do hry“ tak, aby sa stali súčasťou kontinuálneho vývoja produktov a služieb. Skúsenosti zo spolupráce so stovkami firiem nás naučili vnímať zákazníkov ako ústredný bod činnosti firiem a tiež definovať strategické vzťahy firiem tak, aby viedli k väčšiemu zapojeniu zákazníkov a aby si zároveň posilňovali svoje značky.


Študuj na UPJŠ