UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

U.S.Steel Košice

U.S.Steel Košice

Sme integrovaný nadnárodný hutnícky podnik s vyše 50-ročnou tradíciou, našou materskou spoločnosťou je popredný svetový výrobca ocele - United States Steel Corporation. Naša výrobná kapacita je 4.5 milióna ton ocele za rok a zamestnávame takmer 10 000 ľudí. Do skladby našich výrobkov patria produkty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré nachádzajú uplatnenie v automobilovom, obalovom, elektrotechnickom, spotrebnom a stavebnom priemysle.

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2022