UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

SUVko Coaching

SUVko Coaching

Popis spoločnosti: Vzdelávacia spoločnosť pôsobiaca vo firemnom vzdelávaní zameranom na soft-skills a odhaľovanie ľudského potenciálu vo firmách.

Posledná aktualizácia: 28.10.2022