UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Výpočtová technika pre študentov so špecifickými potrebami


Posledná aktualizácia: 27.02.2020