Prejsť na obsah

Vnútorný systém zabezpečovania a overovania kvality

0minút, 42sekúnd

Aktuality

Zobraziť viac→

Vnútorný systém kvality na fakultách a súčastiach UPJŠ v Košiciach

Študijné programy a odbory HaIK na jednom mieste

Aktuálny prehľad študijných programov, odborov habilitačného a inauguračného konania, ktoré ponúka UPJŠ v Košiciach.

Všetky informácie, ktoré potrebujete vedieť:

  • opisy študijných programov
  • profily a uplatnenie absolventov
  • študijné plány a informačné listy
  • opisy odborov HaIK
  • garančné zabezpečenia

Dotazníkové prieskumy

HODNOTIACE SPRÁVY

Kontakty


Študuj na UPJŠ