Pavol Jozef Šafárik University in Kosice

українська
AIS2

Social Work (courses offered by the Faculty of Arts/Department of Social Work)

Faculty: Filozofická fakulta

Department/Institute:

Study field: Sociálna práca

Cumpulsory courses: Povinné predmety:

Abbreviation

Course name

Semester

Year

KSP/TeoSP/12 

Teória sociálnej práce

2.

1

KSP/MTSP1/15 

Metódy a techniky sociálnej práce 1

2., 4., 6., 8.

2

KSP/MpSP/15 

Manažment pre sociálnu prácu

3., 5.

2

KSP/SPSY/10 

Sociálna psychológia pre sociálnu prácu

4.

2

KSP/PSP/07 

Prevencia v sociálnej práci

5., 7.

3

KSP/SPsRK/15 

Sociálna práca s rizikovým klientom

6.

3

KSP/SPsR/15 

Sociálna práca s rodinou

6., 8.

3

KSP/PSyP/10 

Psychopatológia pre sociálnych pracovníkov

3.

1

KSP/PTISP/08 

Poradenstvo, terapia a intervencia v sociálnej práci

2., 4., 6.

1

KSP/EVSV/08/08 

Makroekonomické aspekty sociálnej práce

2., 4.

1

KSP/PaPvSP/15 

Plánovanie a projektovanie v sociálnej práci

3., 5.

2

KSP/SvSP/15 

Supervízia v sociálnej práci

3., 5.

2

KSP/SPsRE/15 

Sociálna práca s rómskym etnikom

4., 6.

2

KSP/SPKTSP/15 

Sociálna práca s komunitou a terénna sociálna práca

4., 6.

2

Compulsory elective courses: Povinné voliteľných predmetov:

Abbreviation

Course name

Semester

Year

KSP/SPsZZ/15 

Sociálna práca so zdravotne znevýhodnenými

3.

2

KSP/SPDZ/15 

Sociálna práca s drogovo závislými

4.

2

KSP/SPCAN/13 

Sociálna práca s CAN

4., 6., 8.

3

KSP/SPMaP/15 

Sociálna práca v mediácii a probácii

2., 4., 6., 8.

1

KSP/MSPN/15 

Metódy sociálnej práce s nezamestnanými

2., 4., 6., 8.

1

KSP/SPU/15 

Sociálna práca s utečencami

3., 5., 7.

2

KSP/SPsS/15 

Sociálna práca so seniormi

3., 5., 7.

2

 KSP/KSP/13 

Klinická sociálna práca

3., 5., 7.

2

Elective courses: Voliteľné predmety:

Abbreviation

Course name

Semester

Year

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last update: 23.03.2022