Prejsť na obsah

Môžem mať kariéru aj rodinu? Témou siedmeho ročníka Dňa kariéry na UPJŠ bola udržateľná kariéra

2minút, 54sekúnd

Siedmy ročník Dňa kariéry sa po dvoch rokoch v online priestore vrátil na akademickú pôdu UPJŠ v Košiciach. Zamestnávateľov a študentov sme privítali v atraktívnych priestoroch v centre mesta na Moyzesovej 9 v Košiciach v stredu 19. apríla 2023. Ústrednou témou tohto ročníka bola udržateľná kariéra.

Deň kariéry organizovaný Univerzitným poradenským centrom (UNIPOC) je skvelou príležitosťou pre študentov stretnúť kvalitných zamestnávateľov na jednom mieste ešte pred ukončením štúdia. Zároveň je výbornou možnosťou pre zamestnávateľov, zoznámiť sa so študentmi a budúcimi absolventmi našej univerzity, predstaviť im ich spoločnosť a šíriť jej dobré meno. Aktuálny ročník prebiehal v dvoch zónach – PROMO a INSPIRATION. V zóne PROMO zúčastnení zamestnávatelia individuálne prezentovali študentom UPJŠ možnosti kariéry vo vybraných spoločnostiach. V INSPIRATION zóne prebehli diskusie s pozvanými hosťami.
Študenti mali možnosť získať informácie z prvej ruky od zástupcov 20 spoločností.

Deň kariéry UPJŠ v Košiciach oficiálne otvoril rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. o 9.30 v priestoroch budovy Sokrates v areáli Filozofickej fakulty (FF) UPJŠ v Košiciach: „Teší nás, že veľtrh pracovných príležitostí na UPJŠ každoročne zaznamenáva veľký záujem zo strany zamestnávateľov. Zúčastnené spoločnosti ponúkajú bohaté možnosti uplatnenia sa pre študentov a absolventov univerzity na rôznych odborných pozíciách. Poďakovanie patrí Univerzitnému poradenskému centru a jeho tímu nielen za organizáciu Dňa kariéry, ale aj za kreatívny prístup vo výbere aktuálnych tém rezonujúcich na trhu práce.“

V zóne INSPIRATION sa živo diskutovalo od 10. do 12. hodiny s pozvanými hosťami na rôzne aktuálne témy ako udržateľnosť kariéry na trhu práce, skĺbenie kariéry a rodiny, zelená budúcnosť v zamestnaniach 21. storočia alebo ako byť zapáleným študentom a ubrániť sa vyhoreniu. V závere programu prebehlo žrebovanie súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť zúčastnení študenti. „Téma tohto ročníka Dňa kariéry bola udržateľná kariéra. Na jednej strane to súvisí s ekológiou, UPJŠ je signátorom Race to Zero, čím sa okrem iných ekologických opatrení zaviazala aj k tomu, že bude vychovávať absolventov, ktorí budú disponovať tzv. ‚green skills‘, a teda budú schopní uplatniť sa v novovznikajúcich ‚green jobs‘. Na druhej strane sme sa zamerali aj na udržateľnosť v zmysle celoživotnej kariéry, to znamená prevencia vyhorenia, work-life balance a podobne,“ informovala riaditeľka UNIPOC UPJŠ a organizátorka podujatia Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

Ďakujeme všetkým zúčastneným spoločnostiam a ich zástupcom, Univerzitnému poradenskému centru a zvlášť jeho riaditeľke Mgr. Veronike Zibrinyiovej PhD. za prípravu Dňa kariéry, ďakujeme marketingovému tímu UPJŠ a Študentskému rozhlasu Košice za participáciu na organizácii podujatia a v neposlednom rade ďakujeme Uni TV, Promiseu a zúčastneným zástupcom médií za propagáciu podujatia.

Deň kariéry 2023 v médiách:
telKE
TASR
TERAZ.SK
INDEXMAG

FOTOGALÉRIA

Študuj na UPJŠ