Prejsť na obsah

Kariérová polhodinka

0minút, 47sekúnd

    Kariérová polhodinka je novým formátom, ktorý UNIPOC spustil v akademickom roku 2018/2019. Študenti mali v letnom semestri možnosť navštíviť spolu päť krátkych, ale efektívnych prednášok s diskusiou na rôzne témy v oblasti kariéry, pričom každú kariérovú polhodinku navštívili hostia z praxe. Tému „Tímová práca“ predstavila spoločnosť LYNX, digitálnym kompetenciám sa venovali odborníci z Centra celoživotného vzdelávania a podpory projektov UPJŠ, ktorí zároveň študentom predstavili možnosť získania medzinárodných certifikátov, tému „Prezentačné zručnosti“ predstavil expert zo spoločnosti AT&T, prípravu na Deň kariéry mali na starosti poradkyne z UNIPOC a na záver semestra sa téme dobrovoľníctva venoval predseda Rady mládeže Košického kraja, Marián Švekuš. Krátke video z podujatí, je k dispozícii tu.


Študuj na UPJŠ