Prejsť na obsah

Otvorenie kariérneho klubu Career Club UPJŠ – 12.2.2018

1minút, 48sekúnd

    V letnom semestri akademického roka 2017/2018 založila Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach jedinečný klub Career Club UPJŠ pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem sprostredkovať kvalitné pracovné skúsenosti a príležitosti jej študentom a absolventom. Career Club UPJŠ je iniciatívou univerzity a Univerzitného poradenského centra UNIPOC, ktoré už teraz poskytuje študentom odborné rady pri uchádzaní sa o zamestnanie a atraktívne kurzy rozvoja kompetencií.

    Naším cieľom je vytvoriť pre študentov a absolventov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach platformu, v ktorej by našli informácie a najmä kvalitné príležitosti pre svoj kariérny rozvoj. Zároveň by sme chceli zamestnávateľom uľahčiť prístup k študentom a absolventom kvalitnej univerzity. Za týmto účelom sme sa rozhodli vytvoriť Career Club UPJŠ. Cieľom vytvorenia tohto klubu je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu na ňom. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste.

 

Ktoré spoločnosti už sú členmi Career Club UPJŠ?

Medzi členov kariérneho klubu momentálne patrí 10 spoločností:

 • Affinity Analytics,
 • AT&T Global Network Services Slovakia,
 • Čechová & Partners,
 • Dell,
 • Deutsche Telekom Services Europe Slovakia,
 • Johnson & Johnson,
 • LafargeHolcim European Business Services,
 • LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice,
 • Praxuj,
 • Svet zdravia, a.s.,

… a s mnohými ďalšími komunikujeme.

 

Čo môžu očakávať študenti UPJŠ v Košiciach?

 • Pracovné ponuky, stáže, letné školy a iné príležitosti priamo v AiS2 pod hlavičkou Trh práce. Pracovné ponuky sú filtrované podľa fakulty alebo študijného odboru.
 • Rôzne workshopy, tréningy, prednášky a iné možnosti rozvoja kompetencií.
 • Spoluprácu s praxou na záverečných prácach.
 • Aktuálne informácie o pracovnom trhu.

    … a mnoho iných benefitov.

 

Tešíme sa na aktívnu účasť študentov na kariérnych podujatiach Univerzitného poradenského centra.


Študuj na UPJŠ