Prejsť na obsah

Kariéra v európskych inštitúciách: How to make it cool again?

0minút, 20sekúnd

    V spolupráci s Katedrou politológie FF UPJŠ sme vo februári 2019 zorganizovali prednášku a diskusiu s Luciou Kleštincovou, poradkyňou riaditeľa v Európskej komisii na Generálnom riaditeľstve pre vnútorný trh. Témou prednášky bola kariéra v európskych inštitúciách (výberový proces zamestnancov, práca v Európskej komisii, život v Bruseli a i.).


Študuj na UPJŠ