Prejsť na obsah

Mňa sa to (ne)týka – 10.10.2018

2minút, 28sekúnd

Študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach si pripomenuli Svetový deň duševného zdravia podujatím Mňa sa to (ne)týka

    Na Slovensku každoročne stúpa počet ľudí navštevujúcich psychiatrické ambulancie. Podľa štatistiky z Národného centra zdravotníckych informácií výskyt nových duševných porúch vzrastá približne o 23% ročne. Od roku 1991 si 10. októbra pripomíname Svetový deň duševného zdravia. Jeho cieľom je zvýšiť informovanosť verejnosti v otázkach duševného zdravia na celom svete a mobilizovať úsilie na podporu duševného zdravia. Zároveň upriamuje pozornosť na to, že duševné zdravie je pre človeka veľmi dôležité, a preto by sa mu mala venovať rovnaká pozornosť a starostlivosť ako zdraviu telesnému.

    Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovali študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pre svojich spolužiakov podujatie Mňa sa to (ne)týka. Záštitu nad podujatím prevzal rektor UPJŠ v Košiciach, prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. Spomínanou aktivitou nadviazali študenti na úspech študentského podujatia Rozsvieť modrú (Light It Up Blue) venovaného vyjadreniu podpory a spolupatričnosti autistom a ich rodinám.

    Spolok medikov mesta Košice, Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie a Univerzitné poradenské centrum spojili svoje sily v boji za destigmatizáciu psychických ochorení. „Ako medici sa čoraz častejšie stretávame s tým, že pacienta okrem základného ochorenia, s ktorým prišiel k doktorovi trápi aj smútok, strata záujmu o všetko naokolo, beznádej, vyhorenie a pocit, že so všetkými týmito ťažkosťami sa musí vyrovnať sám. Pre Klub verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice je téma mentálneho zdravia aktuálne prioritou, preto sme sa rozhodli po úspešnom podujatí Rozsvieť modrú pokračovať nielen vo vzdelávaní spolužiakov o možnostiach odbornej pomoci, ale sústredíme sa aj na dôležitosť prevencie,“ uviedla vedúca Klubu verejného zdravia Spolku medikov mesta Košice Lucia Hanušínová.

    V rámci podujatia Mňa sa to (ne)týka získali študenti dôležité informácie o strašiaku s názvom „duševné ochorenia“ a spôsoboch, ako im predchádzať a vypočuli si príbehy ľudí, ktorí nimi trpia. „Duševné zdravie je dôležitou témou pre mladých ľudí, študentov, ktorí sú častokrát pod veľkým tlakom zvládnuť štúdium na sto percent, preto som veľmi rada, že toto podujatie je iniciatívou práve z radov našich študentov,” dodala riaditeľka Univerzitného poradenského centra UPJŠ v Košiciach Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

Mgr. Linda Babušík Adamčíková
Mgr. Veronika Zibrinyiová, PhD.

 


Študuj na UPJŠ