Prejsť na obsah

Podnikni niečo – 9.11. – 30.11.2018

2minút, 18sekúnd

Spoločne so Spoločenskovedným ústavom CSPV SAV sme v zimnom semestri 2018/2019 už tretí krát zrealizovali tréningový program PODNIKNI NIEČO!  Tentokrát sme zmenili formát na tri intenzívne stretnutia počas novembra. Každý piatok sa stretávala naozaj rôznorodá skupina podnikavých študentov z celej univerzity – od bakalárov psychológie až po doktorandov fyziky, aby spoločne rozvíjali jednu z kľúčových kompetencií 21. storočia – podnikavosť.

Na prvom stretnutí sme privítali dvoch hostí – absolventov UPJŠ, ktorí v súčasnosti úspešne podnikajú. Matúš Draganovský zo vzdelávacej spoločnosti Suvko coaching, pripravil pre účastníkov niekoľko aktivít, počas ktorých uvažovali nad tým, či je lepšie byť zamestnancom alebo podnikateľom, a v ktorej pozícii by sa cítili lepšie. Druhý hosť, podnikateľ Michal Hollý odprezentoval svoj príbeh a hovoril o tom, ktoré osobnostné vlastnosti mu v podnikaní pomohli a ktoré zas nie. Účastníci si mohli otestovať svoj podnikateľský potenciál napríklad predávaním pera v areáli univerzity. Posledný modul bol venovaný podnikateľským príležitostiam, počas ktorého sme sa rozprávali o tom, kde príležitosti hľadať, ako ich posudzovať a rozlíšiť dobrý nápad od toho zlého.

Počas druhého dňa Žofia Mrázová z Právnickej fakulty študentom objasnila právne aspekty podnikania, napr. ktorá forma podnikania je výhodnejšia alebo čo všetko obnáša založenie živnosti či s.r.o. Karol Kovalík zo spoločnosti Partner Group zas študentom vysvetlil význam finančného plánovania v podnikaní, či ako získať kapitál na začatie podnikania. V druhej polovici bola na pláne  návšteva firmy LYNX, kde nám jej konateľ porozprával svoj podnikateľský príbeh, od založenia firmy až po súčasnosť.

Všetko čo počas stretnutí odznelo, účastníci využili pri písaní svojho vlastného podnikateľského plánu, ktorý počas posledného stretnutia odprezentovali za prítomnosti vedenia univerzity, vrátane rektora Pavla Sováka. Všetci účastníci boli za ich nadpriemernú aktivitu odmenení štipendiom a najlepšie nápady budú v priebehu najbližších mesiacov realizované v spolupráci s Technologickým inovačným parkom (TIP).

Tréningový program Podnikni niečo sa od tradičných seminárov či prednášok odlišuje interaktívnosťou, neformálnou atmosférou a zážitkovým učením sa. Vítaní sú všetci študenti, tí ktorí nad podnikaním zatiaľ neuvažovali, tí ktorí áno a aj tí, ktorí už nejaký podnikateľský nápad majú.


 


Študuj na UPJŠ