Prejsť na obsah

PODNIKNI NIEČO! – 28.2.-18.4.2018

0minút, 59sekúnd

V letnom semestri akademického roku 2017/2018 sa na pôde UNIPOC UPJŠ v KE v spolupráci so Spoločenskovedným ústavom CSPV SAV po druhý krát realizoval dlhodobý tréningový program PODNIKNI NIEČO!. Program je zameraný na rozvoj podnikavosti študentov a ich kariérovej adaptability. Určený je všetkým študentom UPJŠ.

Tréningový program pozostával zo 8 modulov a prebiehal raz týždenne formou 2-hodinových stretnutí. Využíva kombináciu motivačných (aktivizačných) metód – napr. motivačný rozhovor s podnikateľmi, expozičných metód – napr. výklad, PC a fixačných metód – napr. brainstorming, fiktívny startup. Súčasťou jednotlivých modulov boli aj prizvaní lokálni podnikatelia, ktorí predstavili svoj podnikateľský príbeh a ponúkli praktické tipy ohľadne podnikania na Slovensku. Tréningový program na záver vyvrcholil prezentáciou podnikateľských plánov študentov pred podnikateľmi a prorektorom UPJŠ pre rozvoj a európsku problematiku prof. Pavlom Jarčuškom.

Študenti a podnikatelia hodnotili tréningový program veľmi pozitívne, preto sa jeho realizácia  predpokladá i v ďalšom akademickom roku 2018/2019.


Študuj na UPJŠ