UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Ako efektívne riadiť a využívať svoj čas?

Rozbieha sa nový semester a z úst študentov neraz počujeme, že nestíhajú, všetok svoj čas trávia v škole na prednáškach či cvikách alebo učením, sú v strese a nezostáva im čas na iné aktivity.

Výskumy preukázali, že kľúčom k zmenšeniu stresu, zvýšeniu výkonu a životnej spokojnosti je lepšia organizácia vlastného času. Univerzitné poradenské centrum Vám teda prináša zopár tipov ako zlepšiť svoj time management (riadenie času).

Efektívny time management zahŕňa metódy, ktorých cieľom je získanie kontroly nad časom, ktorý človek trávi pri určitých aktivitách a tým zvýšenie vlastnej produktivity. Využíva metódy a techniky ako plánovať čas a stanovovať priority pri plnení úloh, projektov, cieľov.

Základná rada je nenechávať svoje povinnosti uložené iba „v hlave“. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžeš pri zlepšovaní organizácie vlastného času využiť.


1. spíš si všetky povinnosti, ktoré ťa v istom období čakajú

Môže to byť škola, brigáda, rôzne aktivity vo voľnom čase. Je dôležité všetko podrobne rozpísať, napr. v rámci jedného predmetu si rozpísať prednášky, cvičenia, semestrálnu prácu (časový rozvrh jej napísania), priebežné testy počas semestra, skúšku (časový rozvrh učenia) a príp. ďalšie aktivity.

Pre lepší prehľad si môžeš svoje aktivity vizualizovať pomocou myšlienkovej mapy. Využi napr. Mindmapmaker alebo appku Mindly

2. zaznamenaj si všetko do plánovača

V ďalšom kroku si všetky aktivity a povinnosti prenes do aplikácie alebo kalendára.

Využiť môžeš aplikácie, napr.:

kto je za klasiku, pre tento účel môže využiť klasický diár, napr.:

Zdroj: ww.thezurnal.sk

3. definuj si priority a deadliny

Ak máš veľa povinností a aktivít, je kľúčové stanoviť si priority, teda to, čo je potrebné urobiť hneď, a čo má ešte čas. Veľké komplexné úlohy ako je napísanie semestrálnej práce si rozlož do menších krokov (napr. preštudovanie literatúry, spracovanie výskumov, napísanie 2 strán, neskôr ďalších 2, formálna úprava a pod.). Nezabudni na časový rozsah plnenia úlohy a termín dokončenia úlohy.

4. vytvor si antiprokrastinačný plán

Dať si pauzu medzi povinnosťami alebo úlohami je fajn. Nie však, ak trvá 2 hodiny. Prokrastinácia je najväčší nepriateľ efektivity (nielen) študentov, preto si skús identifikovať činnosti, ktorými najčastejšie prokrastinuješ (sledovanie seriálov, upratovanie, sociálne siete, PC hry..) a vyhýbaj sa im, kým nesplníš tvoj plán. Tieto činnosti si dopraj ako odmenu za splnenie cieľa.

5. pravidelne aktualizujte

Keďže povinnosti neustále pribúdajú a (našťastie) ubúdajú, koniec alebo začiatok týždňa je ideálny čas na vytvorenie si prehľadu o tom, čo vás v danom týždni/mesiaci čaká a prípadnú aktualizáciu kalendára.

Zhrnutie v prehľadnej infografike:

Zdroje: Macan, T. H., Shahani, C., Dipboye, R. L., & Phillips, A. P. (1990). College students' time management: Correlations with academic performance and stress. Journal of Educational Psychology, 82(4), 760–768.

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2022