UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

E-learning Moja kariéra

E-learning Moja kariéra je projekt, za ktorým stojí Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vytvorený bol s cieľom zlepšiť uplatnenie študentov/absolventov na trhu práce, zvýšiť dostupnosť a atraktívnosť kariérového poradenstva a informovať o aktivitách v oblasti kariérového rozvoja, ktoré univerzita a Univerzitné poradenské centrum ponúkajú.

E-learning Moja kariéra pomáha študentom pochopiť fungovanie pracovného trhu, uvedomiť si vlastné kompetencie a pomenovať ich vo vzťahu k zamestnateľnosti. Zároveň im interaktívnou formou umožňuje vytvoriť si kariérový plán ako základ budúceho pracovného úspechu. Je tvorený videami, textami, cvičeniami, či kvízami v rámci 10 modulov:

Krok 1: Poznaj sám seba
Krok 2: Alternatívny život
Krok 3: Osobnostné kvality
Krok 4: Hodnoty
Krok 5: Kompetencie
Krok 6: Pracovné prostredie
Krok 7: Ako to vidia iní?
Krok 8: Skúsenosti
Krok 9: Plánovanie
Krok 10: Mapa kontaktov
Záver: Informácie o UNIPOC a možnosti individuálneho kariérového poradenstva, užitočné weby

Výstupom pre študenta po absolvovaní online kurzu je pracovný zošit v elektronickej alebo tlačenej forme.

Prvé spätné väzby sú veľmi pozitívne. Študenti najviac ocenili príležitosť k sebareflexii: „Kurz ma donútil popremýšľať o sebe, mojich zručnostiach, prioritách, cieľoch, čo chcem a čo nechcem robiť v budúcnosti. Tým, že som si napísala otázky aj moje odpovede do zošita, môžem sa po určitom čase k nim opäť vrátiť a zhodnotiť, ako a čo som plánovala a čo sa mi podarilo dosiahnuť.“


Posledná aktualizácia: 01.07.2022