UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Logo Univerzitného poradenského centra

UNIPOC má nové logo!

Jeho autorom je Mgr. Vladimír Fabian v spolupráci s riaditeľkou UNIPOCu Mgr. Veronikou Zibrinyiovou, PhD. a Úsekom kancelárie rektora a vzťahov s verejnosťou. Hlavným motívom sú ruky vo farbách fakúlt UPJŠ symbolizujúce pomoc, ktorú UNIPOC študentom UPJŠ ponúka. Písmeno „O“ v názve UNIPOC znázorňuje komunikáciu, bez ktorej sa poradenstvo a podpora študentov nezaobíde.

Veríme, že sa Vám bude páčiť!

Posledná aktualizácia: 01.07.2022