UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Stretnutie vysokoškolských poradcov

Univerzitné poradenské centrum Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s podporou Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry organizuje prvé prezenčné stretnutie poradkýň a poradcov pôsobiacich na vysokých školách. Uskutoční sa 20. - 21. júna 2022 v multifunkčnej sále budovy Minerva na Moyzesovej 9 v Košiciach. Ubytovanie a strava budú pre účastníkov podujatia plne hradené.
Registrácia prebieha do naplnenia kapacity na tomto linku.  

PREDBEŽNÝ PROGRAM:

Pondelok 20.6.2022

  • 15:00 Otvorenie stretnutia
  • 18:00 Spoločná večera v reštaurácii Peppes

Utorok 21.6.2022

  • 9:00-10:00 C-Course (e-learning pre kariérových poradcov; Kurz bol vyvinutý v rámci projektu „E-learning for Career Guidance Practitioners“, ktorý je financovaný Európskou úniou v rámci programu Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA204-078378)
  • 10:00-12:00 Zdieľanie dobrej praxe
  • 12:00-13:00 Obed
  • 13:00-15:00 Skupinové diskusie
  • 15:00-16:00 Poradenské centrá na vysokých školách. Čo nás čaká?

 

Posledná aktualizácia: 24.06.2022