UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Staň sa BUDDYM

Od nového semestra rozbiehame program zameraný na rovesnícku podporu. Preto, ak

  • máš prehľad o živote na univerzite,
  • chceš prvákom uľahčiť adaptáciu na vysokú školu,
  • si pripravený/á poskytnúť spolužiakom podporu pri štúdiu,

... neváhaj a staň sa BUDDYM!  

Čo preto musíš urobiť? Svoj záujem potvrď vyplnením tohto formulára do 3.2.2022. Následne absolvuješ školenie, ktoré ťa pripraví na túto novú funkciu (7. - 8.2.2022), no a v poslednom kroku ti bude pridelený študent z tvojej fakulty.
Týmto spôsobom môžeš spoznať iných študentov a pomáhať im, ale rovnako tak rozvíjať svoje kompetencie, či získať zaujímavú skúsenosť do CV.

Ak máš záujem o viac informácií, napíš nám na unipoc@upjs.sk.

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2022