UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

NOVÁ EPIZÓDA PODCASTU UNIPOkeC: Študentské spolky na UPJŠ (časť 1.)

Študentské spolky a organizácie sú dôležité z mnohých dôvodov. Zbližujú študentov v rámci jednotlivých odborov, poskytujú priestor na zmysluplné využite voľného času a aktívnou účasťou v nich si môžu študenti rozvíjať špecifické soft skills, napr. líderske schopnosti či komunikačné zručnosti. Zároveň, členstvo v nich dáva signál budúcim zamestnávateľom, že študent alebo študentka je aktívny vo svojom odbore a dokáže zvládnuť školu, ale aj iné aktivity. V prvej časti dostali priestor Slovenský spolok študentov zubného lekárstva a Slovenská asociácia študentov a absolventov psychológie. Dozviete sa kedy a ako vznikli, koľko majú členov, akým aktivitám sa venujú, či ako sa do nich zapojiť.
 
Celá epizóda:

 

 
Za finančnú podporu podcastu UNIPOkeC ďakujeme projektu VVGS UPJŠ v Košiciach (VVGS-2020-1647).

 

Posledná aktualizácia: 01.07.2022