UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

UPJŠ odstraňuje bariéry

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie. Je pre nás dôležité zabezpečiť lepší prístup ku vzdelávaniu pre študentov so špecifickými potrebami. V rokoch 2018 a 2019 sme sa preto venovali úpravám priestorov univerzity. Univerzitné poradenské centrum a Úsek investičných činností UPJŠ v spolupráci s fakultami UPJŠ mohli vďaka Rozvojovému projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR realizovať nasledujúce úpravy priestorov UPJŠ:

  • Modernizácia a oprava výťahov (Fakulta verejnej správy Popradská 66, Prírodovedecká fakulta Jesenná 5 a pavilón RBL na Šrobárovej 2).
  • 2 bezbariérové vstupy do budovy Lekárskej fakulty na Tr. SNP 1.
  • Zdvíhacie plošiny (Fakulta verejnej správy a Študentský domov Popradská 66, Prírodovedecká knižnica na Medickej 6).
  • Bezbariérová toaleta (Fakulta verejnej správy Popradská 66).
  • Bezbariérová izba s bezbariérovou kúpeľnou (Študentský domov Popradská 66).

Na odstránení fyzických a informačných bariér prostredia budeme aj naďalej pracovať tak, aby u nás mohli študovať študenti s akýmikoľvek špecifickými potrebami.

Posledná aktualizácia: 01.07.2022