UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Affinity Analytics

Affinity Analytics

Americká softvérová spoločnosť, fungujúca na Americkom trhu od roku 2012, pracujúca v oblasti medical billingu a zdravotného poistenia v oblasti optometrie.

 

Posledná aktualizácia: 22.05.2019