UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja funguje už od roku 2011 ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi v rámci celého kraja. Úlohou centra je propagovať, rozvíjať dobrovoľníctvo v rôznych oblastiach (sociálna, kultúrna, športová, environmentálna, cestovný ruch...), prepájať dobrovoľníkov s organizáciami a vytvárať pozitívne prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi. V súčasnosti spolupracujeme s vyše 200 organizáciami v rámci Košického kraja, ktoré ponúkajú dobrovoľnícke ponuky najrôznejšieho druhu. Naša spolupráca sa sústredí aj na školy, mestské časti a samosprávy,(...) v rámci ktorých sa snažíme budovať dlhodobé dobrovoľnícke programy, ktoré budú mať pozitívny dosah na všetkých zúčastnených.

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2022