UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja funguje už od roku 2011 ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi v rámci celého kraja. Úlohou centra je propagovať, rozvíjať dobrovoľníctvo v rôznych oblastiach (sociálna, kultúrna, športová, environmentálna, cestovný ruch...), prepájať dobrovoľníkov s organizáciami a vytvárať pozitívne prostredie pre prácu s dobrovoľníkmi. V súčasnosti spolupracujeme s vyše 200 organizáciami v rámci Košického kraja, ktoré ponúkajú dobrovoľnícke ponuky najrôznejšieho druhu. Naša spolupráca sa sústredí aj na školy, mestské časti a samosprávy,(...) v rámci ktorých sa snažíme budovať dlhodobé dobrovoľnícke programy, ktoré budú mať pozitívny dosah na všetkých zúčastnených.

 

Posledná aktualizácia: 22.05.2019