UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

EURES

EURES

EURES je európska sieť pracovných príležitostí, ktorú zriadila Európska komisia na podporu pracovnej mobility v krajinách EÚ/EHP. EURES poskytuje bezplatné služby uchádzačom o prácu v krajinách EÚ/EHP a európskym zamestnávateľom, ktorí hľadajú nových zamestnancov v rámci jednotlivých členských krajín.

Okrem databázy voľných pracovných miest k overeným zamestnávateľom z krajín EÚ/EHP  EURES ponúka informácie o životných a pracovných podmienkach v jednotlivých členských krajinách, projekty podpory pracovnej mobility a organizuje rôzne aktivity (burzy práce, výberové pohovory, informačné stretnutia a pod.).

Informácie o sieti EURES sú k dispozícii na portáloch www.eures.sk a www.eures.europa.eu.

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2022