UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

PARTNERS GROUP SK

PARTNERS GROUPS SK

Cieľom spoločnosti PARTNERS GROUPS SK je urobiť službu kvalitného a objektívneho finančného plánovania čo najdostupnejšou, preto aktívne budujeme sieť pobočiek a profesionálnych klientskych centier po celom Slovensku.

Ing. Martin Gduľa, Managing Director, martin.gdula@partnersgroup.sk, 0905 657 805

 

Posledná aktualizácia: 28.10.2022