Prejsť na obsah

ProCare, Svet zdravia

0minút, 39sekúnd

ProCare, Svet zdravia

Spoločnosť ProCare, Svet zdravia pôsobí na Slovensku od roku 2006. Je prevádzkovateľom 17 regionálnych nemocníc, ktorých spádová oblasť predstavuje 1,4 milióna obyvateľov. Našim poslaním je ozdravovať slovenské nemocnice a poskytovať zdravotnú starostlivosť novej generácie. Realizujeme investície do modernizácie nemocničných budov, rekonštrukcie operačných sál a oddelení. Vynakladáme finančné prostriedky na nákup prístrojového vybavenia a moderných IT technológií. Vytvárame sieť nemocníc, kde vďaka nášmu profesionálnemu prístupu, práci na neustálom zlepšovaní sa a liečivému prostrediu dokážeme zabezpečiť, že pacient je centrom našej pozornosti. V našich nemocniciach pracuje takmer 7000 profesionálov.


Študuj na UPJŠ