UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Visma Labs

Visma Labs

Visma je pôvodom nórska spoločnosť zaoberajúca sa vývojom softvéru a svojich vlastných produktov, ktoré zjednodušujú a automatizujú procesy v oblastiach verejného života. Visma Labs v Košiciach píše svoj príbeh od novembra 2018. V portfóliu Visma Labs v Košiciach je vývoj softvéru, cloudových riešení, automatizácie pre oblasti účtovníctva, finančného riadenia, ľudských zdrojov, školstva a sociálnej starostlivosti.

Posledná aktualizácia: 28.10.2022