UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Kariérové služby

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach poskytuje kariérové služby všetkým študentom UPJŠ bezplatne. V rámci týchto služieb staviame na štyroch základoch (viď Obrázok 1).

Informácie

Študentom v prvom rade poskytujeme informácie o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov a pod. Na sociálnych sieťach Facebook (unipocUPJS), Instagram (unipoc_UPJS) zdieľame najrôznejší informatívny obsah zo sveta práce. Pravidelne tiež publikujeme newsletter o nezamestnanosti študentov UPJŠ.

Na mieru šité informácie môžu študenti získať v rámci individuálneho kariérového poradenstva.


Praktické rady pri uchádzaní sa o zamestnanie

Životopis

Motivačný list

Pracovný pohovor

Ďalšie užitočné weby pre študentov
 

Sebapoznanie

So študentmi pracujeme na zlepšení sebapoznania, napr. identifikáciou silných a slabých stránok, uvedomením si vlastných kompetencií a iné. Urobiť tak môžu formou individuálneho kariérového poradenstva alebo formou e-learningu Moja kariéra, príp. ich kombinácie.

Rozvoj kompetencií

Študentom poskytujeme aj viacero možností rozvoja kľúčových kompetencií. Rozvíjať zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry môžu na skupinovom programe Kaleidoskop kompetencií, zlepšiť schopnosť učiť sa efektívne môžu na workshope Nauč sa učiť a rozvíjať si podnikavosť na tréningovom programe Podnikni niečo!

Pracovné príležitosti

Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je sprostredkovanie kontaktu s praxou, so zamestnávateľmi, resp. s pracovnými príležitosťami (stáže, pracovné ponuky, dobrovoľníctvo). Uchádzať sa o stáž, či prácu môžu na podujatiach ako Deň stáží (v zimnom semestri), či Deň kariéry (v letnom semestri). Pracovné ponuky, ktoré od zamestnávateľov dostávame filtrujeme podľa fakulty, študijného odboru, ročníka (aj podľa požiadaviek zamestnávateľov) a pravidelne ich zverejňujeme v AiS2 – Trh práce.

Brožúra Stáže 2020/2021


Kariérové poradenstvo

Všetky štyri oblasti sa prepájajú v individuálnom kariérovom poradenstve, ktoré v súčasnosti poskytujú dve kariérové poradkyne:

Na kariérové poradenstvo je potrebné objednať sa vopred prostredníctvom portálu.

  Prihlásiť sa
na poradenstvo
 
 Poskytnúť spätnú väzbu
na poradenstvo


K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

Videomanuál
 


E-poradňa

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne. V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.

 

Posledná aktualizácia: 17.02.2021