UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Kariérové služby

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC. 

  Prihlásiť sa
na poradenstvo
 
 Poskytnúť spätnú väzba
na poradenstvo


K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


Kariérové služby

Hlavným zámerom je ponúknuť študentom UPJŠ komplexné služby v oblasti kariéry. Pracovný trh je v súčasnosti nestály a nároky na zamestnancov sa menia. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika preto realizuje prostredníctvom Univerzitného poradenského centra (UNIPOC) niekoľko aktivít s cieľom systematicky pracovať na uplatnení svojich študentov a absolventov na pracovnom trhu. Tieto služby sú určené študentom, ktorí počas štúdia aj pred jeho koncom uvažujú o ďalšej kariére, hľadajú zaujímavé pracovné ponuky a pripravujú sa na pracovné pohovory.

Individuálne kariérové poradenstvo

Poradenstvo za účelom podpory študentov v rozpoznávaní a rozvíjaní svojich silných stránok a možnostiach ich uplatnenia v praxi. Individuálne kariérové poradenstvo prebieha formou diskusie zameranej na konkrétne a aktuálne otázky a problémy študentov v oblasti kariéry. Študenti majú v rámci toho možnosť konzultácie životopisu, motivačných listov a iných dokumentov súvisiacich s uchádzaním sa o prácu.

Kontakt:


Praktické rady pri uchádzaní sa o zamestnanie

Životopis

Motivačný list

Pracovný pohovor

Posledná aktualizácia: 15.01.2018