UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Kariérové služby

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC. 

  Prihlásiť sa
na poradenstvo
 
 Poskytnúť spätnú väzbu
na poradenstvo


K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


Kariérové služby

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach poskytuje kariérové služby všetkým študentom UPJŠ bezplatne. V rámci týchto služieb staviame na štyroch základoch (viď Obrázok 1). Študentom v prvom rade poskytujeme informácie (o situácii na pracovnom trhu, možnostiach zamestnať sa, o správnej príprave životopisu, motivačných listov a pod.), pracujeme s nimi na zlepšení sebapoznania (identifikácia silných a slabých stránok, uvedomenie si vlastných kompetencií) a poskytujeme im možnosti rozvoja kompetencií (so zreteľom na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry). Prirodzeným pokračovaním týchto služieb je sprostredkovanie kontaktu s praxou, so zamestnávateľmi, resp. s pracovnými príležitosťami (stáže, pracovné ponuky, dobrovoľníctvo).

Obrázok 1 Kariérové služby na UPJŠ v Košiciach
 

Práve na to reagujeme na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vytvorením kariérneho klubu Career Club UPJŠ, ktorého cieľom je dlhodobá spolupráca univerzity a zamestnávateľov na zlepšovaní pripravenosti študentov pre pracovný trh a zároveň na vytváraní príležitostí na uplatnenie ich potenciálu. Ideálnym výsledkom tejto spolupráce by mal byť kvalitný študent a absolvent na kvalitnom a schopnostiam zodpovedajúcom pracovnom mieste. Viac informácií nájdete tu.

Kariérové poradkyne

Na kariérové poradenstvo je potrebné objednať sa vopred prostredníctvom portálu.


Praktické rady pri uchádzaní sa o zamestnanie

Životopis

Motivačný list

Pracovný pohovor

Brožúra Stáže 2019/2020

Posledná aktualizácia: 03.12.2019