Prejsť na obsah

Sociálne poradenstvo

1minút, 14sekúnd

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC.

K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne.
V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


♦ Sociálne poradenstvo

Sociálne poradenstvo Vám môže pomôcť riešiť problémové situácie v týchto oblastiach:

  • problémy sociálnych vzťahoch,
  • nedostatky v sociálnych spôsobilostiach,
  • problémy vo výkone sociálnych rolí (rola dieťaťa, partnera, zamestnanca, občana, študenta a ich zosúladenie),
  • problémy so zvládaním sociálnych zmien (strata rodiny, zamestnania, zlý zdravotný stav).

Ďalej sa zameriava na:

  • interpersonálne konflikty v rôznych vzťahoch s dôrazom na riešenie problémov vo vzťahoch (nie osobnostných problémov),
  • riešenie problémov sociálnej adaptácie a sociálnych problémov (nezamestnanosť, sociálno-ekonomické problémy, zdravotné problémy, ťažké zdravotné postihnutie)
  • a ďalších problémov v oblasti sociálno-patologických javov.


Sociálne poradenstvo zabezpečuje špecialistka z Katedry sociálnej práce Filozofickej fakulty doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD. a prebieha emailovou formou.
Vaše otázky môžete posielať na email socialne-poradenstvo@upjs.sk.


Študuj na UPJŠ