Prejsť na obsah

Psychologické poradenstvo

1minút, 53sekúnd

Na poradenstvo je potrebné sa vopred objednať prostredníctvom portálu UNIPOC.

K prihláseniu použite Vaše prihlasovacie údaje a heslo do AiS2.

V prípade, že chcete poradcom položiť otázku týkajúcu sa tém psychologického, kariérového, sociálneho či právneho poradenstva, môžete využiť služby našej e-poradne V rámci e-poradne odpovedáme aj na otázky študentov so špecifickými potrebami.


♦ Psychologické poradenstvo

Psychologické poradenstvo je zamerané na študijné a osobné problémy študentov.
Konkrétne ide o:

  • otázky učenia – ťažkosti so sústredením, optimalizácia učenia, tréma a i.,
  • zvládanie záťaže a krízových situácií,
  • problémy vo vzťahoch (v školskej skupine, rodine, v partnerstve, či vo vzťahu k sebe samému).

Poradcovia zabezpečujú tiež konzultáciu a usmernenie pri rôznych psychických ťažkostiach:

  • neurotické prejavy,
  • nespavosť,
  • depresie,
  • problémy s príjmom potravy,
  • sexuálne otázky,
  • problémy s užívaním psychoaktívnych látok.

Individuálne psychologické poradenstvo v slovenskom jazyku zabezpečujú špecialisti z Katedry psychológie, Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty a z I. psychiatrickej kliniky UPJŠ LF a UNLP.

Kontakty:

Psychologické konzultácie bez objednania sú dostupné v pondelky od 14:30 do 15:30 (UNIPOC, Minerva, Moyzesova 9) a sú určené pre študentov s jednoduchými a ľahko formulovateľnými problémami. Ak máte pocit, že si váš problém môže vyžadovať dlhší rozhovor alebo ide o niečo, s čím sa stretávate dlhší čas, prípadne ste už v minulosti absolvovali akúkoľvek psychologickú alebo psychiatrickú liečbu či konzultácie, odporúčame sa objednať vopred na psychologické poradenstvo.

Študenti sa počas semestra môžu zúčastňovať Autogénneho tréningu. Ide o najrozšírenejšiu tréningovú psychoterapeutickú metódou založenú na relaxácii.


Študuj na UPJŠ