UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

Univerzitné poradenské centrum (UNIPOC)
українська
AIS2

Doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc.

Je pracovníčkou Ústavu informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Predmetom jej záujmu v pedagogickej oblasti je výučba predmetov súvisiacich s umelými neurónovými sieťami a umelou inteligenciou. Vo vedeckom výskume sa v súčasnosti zameriava na behaviorálne experimenty súvisiace s výskumom sluchových schopností ľudí. Má skúsenosti s vedením zrakovo postihnutého študenta na doktorandskom štúdiu Informatika. Poskytuje asistenciu a podporu pri využívaní IT zdrojov, poradenstvo pre nastavenie AIS pre slabozrakých študentov a pomoc pri nastavení PC pre slabozrakých študentov.

 

Posledná aktualizácia: 01.10.2020