Prejsť na obsah

doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.

0minút, 57sekúnd

Doc. PhDr. Beata Gajdošová, PhD. vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte v Prešove UPJŠ v Košiciach súčasne s obhájením titulu PhDr. PhD v odbore sociálna psychológia získala na Spoločenskovednom ústave SAV v Košiciach, docentúru v odbore sociálna psychológia a psychológia práce na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Po skúsenostiach vo výskumných aj praktických oblastiach (SAV, ČSOB, a. s., KPPP) je v súčasnosti vedúcou Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Výskumne sa venuje skúmaniu intrapersonálnych faktorov  v súvislosti so správaním súvisiacim so zdravím. Prakticky je psychoterapeutkou (Psychoterapia a poradenstvo orientované na klienta PCA). Na UPJŠ pracuje aj ako koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami pre Prírodovedeckú a Filozofickú fakultu UPJŠ. Je členkou Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, pracovnej skupiny pri akreditačnej rade SR pre odborných zamestnancov, členkou výkonného výboru OZ Asociácie školskej psychológie, ISPA International School Psychology Association a EHPS European Health Psychology Society.

 


Študuj na UPJŠ