Prejsť na obsah

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.

0minút, 25sekúnd

Je koordinátorkou pre študentov so špecifickými potrebami na Fakulte verejnej správy od akademického roka 2015/2016. Objektom jej záujmu v profesionálnej kariére je človek v pracovnom procese. V pedagogickej oblasti zabezpečuje povinné predmety organizačné správanie a riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na problematiku manažmentu ľudí, napr. pracovná spokojnosť, angažovanosť a ageizmus (diskriminácia z hľadiska veku).

 


Študuj na UPJŠ